به انقباض غیر ارادی واژن به هنگام دخول آلت تناسلی یا هر جسمی (مانند تامپون) واژینیسموس گفته می شود که ممکن...

بیشتر بخوانید